Dom za stare na voždovcu BG DOM 56
Dom za stare

Licenca: 783

Ul. Jovana Popovića 7,

Voždovac, Beograd

011/ 749-81-37

066/ 88-00-888

Zdravstvena zaštita u domu za stare BG DOM 56

Zdravstvena zaštita i nega ostvaruje se u skladu sa propisima koji uređuju zdravstvenu zaštitu, a cilj je očuvanje i eventualno unapređenje fizičkog, psihičkog zdravlja i socijalnog funkcionisanja korisnika.

Zdravstvena zaštita se ostvaruje na nivou primarne zdravstvene zaštite. Naš medicinski tim, predvođen lekarom opšte prakse, čine i glavna sestra, fizioterapeuti, više medicinske sestre, medicinski tehničari i negovateljice. Medicinska usluga spada u najkompleksniju negu, koju korisnik može da dobije, a u skladu sa potrebama i zdravstvenim stanjem.

Lekar opšte medicine obavlja prvi pregled korisnika po dolasku u Dom, te na osnovu zdravstvenog stanja i uvida u medicinsku dokumentaciju određuje dalji tok tretmana: terapiju i vrstu ishrane.

Specijalističko-konsultativne preglede i dijagnostičke procedure obavljaju se u nadležnom, najbližem KBC-u ili Domu zdravlja. Korisnik se upućuje na specijalističke preglede na osnovu procene i uputa lekara, a u pratnji medicinske sestre. Po potrebi, na prijemu i tokom boravka traži se nalaz i mišljenje neuropsihijatra.

Medicinske sestre pružaju usluge medicinske nege i nadzora bez prekida 24 sata i dele terapiju korisnicima, (uključujući i injekcije, infuzije i druge ampulirane lekove) isključivo po nalogu lekara.

Korisnik, njegov srodnik ili staratelj obezbeđuje potrebne lekove, kao i pelene standardnog kavaliteta.

Sve evidencije o zdravstvenim uslugama vode se u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita, a svakodnevno se meri pritisak, nivo šećera u krvi i temperatura po potrebi.

Pošaljite nam upit

Ili nas pozovite!