Starački dom Beograd - BG Dom 56

Dozvola Ministarstva za rad i socijalnu politiku: BG DOM 56 Lux: 022-02-00048 /2016-19 i BG DOM 56 Komfort: 022-02-00115 /2016-19 

Odluka, prijem i smeštaj u domovima za stara lica

Prijem

Socijalni radnik procenjuje potrebu za smeštajem u dom, definiše potrebe korisnika, mere za ugodan boravak, štiti njegova prava i interese u saradnji sa srodnicima. Prati adaptaciju korisnika na nove uslove smeštaja, kolektivni život, rešava novonastale probleme u cilju efikasnog uklapanja u kolektiv.

Prilikom odluke o smeštaju, razmatraju se potrebe i navike korisnika doma za smeštaj starih lica. Povezuju se osobe sličnih potreba, interesovanja i životnih stavova.

Svakodnevno se prati stanje korisnika, i odmah reaguje na promene.

 

Neophodna dokumentacija za smeštaj 

  • Kopija medicinske dokumentacije

  • Kopija lične karte i original na uvid

  • Kopija zdravstvene knjižice

  • Spisak terapije po poslednjem izveštaju lekara

ZAPOSLENJE

Radite u modernom i prijatnom okruženju. Prijavite se odmah!

Opširnije...

Kontakt intormacije

Lokacija je lako dostupna gradskim prevozom:
autobuske linije 18 i 25 i 39
tramvajske linije 9, 10 i 14.

Telefon: 011 3973 693
Mail: office@bgdom56.com
Broj licence: 022-0200048/2016-19

Direktor: Slavica Banjac
mob: 066 8800 888
e-mail: slavica.banjac@bgdom56.com

Zamenik direktora: Dragan Veljović
mob: 063 1144 778
e-mail: dragan.veljovic@bgdom56.com